Hva er Misfornøyelsesbar?
Misfornøyelsesbar er en fullt ut funksjonerende bar med alle rettigheter som kan leies til alle mulige formål.
Misfornøyelsesbar er et walk-in kunstverk.
Misfornøyelsesbar er en totalopplevelse, en opplevelsesbar.
Misfornøyelsesbar tar sin tematikk fra lokalenes og byggets historie og spinner nye narrativer fra fortida med tråder helt til vår egen tid.

MANIFEST
BRUKSKUNSTEN ER TILBAKE
Med Misfornøyelsesbar reiser brukskunsten seg som en Fugl Fønix opp av den figurative aske, og atter framstår som relevant på dagens kunstscene!

Misfornøyelsesbar er brukskunst.
Misfornøyelsesbar er brukskunst som i betydningen; kunst til å brukes = brukskunst! Du, med andre ord, BRUKER kunsten. Du kan lage salat i en kunstferdig utformet salatbolle, du kan hakke grønnsaker på en kreativt utført fjel, du kan onanere med en utskåret mahognydildo (ha ha, klarte ikke å dy meg). Her bruker du Misfornøyelsesbar slik du bruker en bar – konsumerer alkoholholdig drikke (avholdsfolk ingen adgang). Den eneste måten du er i stand til å oppholde deg på Misfornøyelsesbar over et lengre tidsrom - er å aktivt motvirke misæren, de kjipe vibbene, den ræva stemningen, den generelle misnøyen - med alkohol (hep - hep). Uten alkohol hadde ikke Misfornøyelsesbar vært et fullendt kunstverk (sjalabais). Konseptet er ikke noe konsept uten et glass fylt til randen (cin cin). Skjenkebevilgning er selve essensen av dette kunstprosjektet (kanpai). Alkohol er så integrert i uttrykket at den besøkende ikke har noe valg (kippis). Du holder ikke ut i 5 minutter uten en drinkie winkie i hånda (ta’rei en hikkas gamle ørn)!

Misfornøyelsesbar - en funksjonell bar som serverer øl, vin og sløsh - med disse bryggenes velkjente virkninger, virkninger som demper smerten, angsten, uroen og ikke minst – misnøyen (prosit). Selv på et ultrakjipt sted som Misfornøyelsesbar er du i stand til å holde ut - med promille(na zdravye)!

Gå fra rom til rom og føl smerten. Først Paranoia rommet, JA, du er overvåket! Schizofreni rommet, hvis du ikke allerede er gal, så blir du det nå! Og så, Angstrommet, sett deg ned og kjenn på angsten, den åpner seg som en avgrunn under føttene dine. Til slutt, gå opp i annen etasje og innta Daarekisten, opplev "Showtime", hiv på med et par drinker til for å holde ut og du vil sannsynligvis måtte bæres ned igjen (og kastes ut).

Skål på'rei!
What is the Bemusementbar of Discontent?
The Bemusementbar of Discontent is a fully functioning licensed bar for rent for all occations.
The Bemusementbar of Discontent is a walk-in artwork.
The Bemusementbar of Discontent is a total experience, an adventure bar.
The Bemusementbar of Discontent takes its theme from the premises' and the building's history and spins new narratives from the past up to and including the present.

MANIFESTO
FUNCTIONAL ART IS BACK
With the Bemusementbar of Discontent the reincarnation of functional art is rising like a phoenix from the ashes of figurative art, appearing once again as relevant on today's art scene!

The Bemusementbar of Discontent is functional art.
Art meant to be used = functional art! You, in other words, USE the art. You can make salad in an elaborately designed handmade salad bowl, you can chop vegetables on a creatively executed chopping board, you can masturbate with an artistically carved mahogany dildo (ha ha, couldn't help myself). In this case you'll be using the Bemusementbar of Discontent as you would use a bar - to consume alcoholic beverages (abstainers no admission). The only way you are able to stay inside the Bemusementbar of Discontent over a longer period of time - is to actively discourage the crappy vibes, the horrible mood, the feeling of general discontent - with alcohol (hep - hep). Without alcohol the Bemusementbar of Discontent would not be considered a complete work of art (sjalabais). The concept is no concept without a glass filled to the brim (cin cin). A license to serve alcohol is the very essence of this art project (kanpai). Beer, wine, sløsh is so ingrained in the art-experience that guests have no choice but to drink (Kippis). You just can't stand it for 5 minutes without a drinkie winkie in your hand (have another mate, it's not on the house)!

The Bemusementbar of Discontent - a functional bar serving beer, wine and sløsh - with it's well known effects that suppress pain, anxiety and the burden of existence and last, but not least - discontent (prosit). You are able to endure even an ultracrappy place like the Bemusementbar of Discontent - with a drink in hand (na zdravye)!

Enter the rooms and feel the pain. First the Paranoia room, YES, you are under surveillance! Second the Schizophrenia room, if you're not nuts already, prepare yourself to go cra-ah-a-zyyyy! Then, the Anxiety room sit down and feel the Angst; it literary opens up like an abyss underneath your feet. Finally, go up on the second floor and enter the Looney bin and experience "Showtime"! Gulp down a few more drinks in order to endure it, most likely you'll have to be carried down the stairs again (and thrown out).
Cheers!